Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης "Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς-Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Β΄ Τριήμερο

Κατά το δεύτερο τριήμερο της επιμόρφωσης (9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2012) παρουσιάστηκαν οι ενότητες:
1. Εννοιολογική χαρτογράφηση 
2. Ανάπτυξη σεναρίου ιστοεξερεύνησης (WebQuest)
3. Επεξεργασία εικόνας και ήχου
4. Ιστολόγια και η χρήση τους στην εκπαίδευση
5. Δημιουργία Wiki για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης