Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης "Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς-Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία ενός Wiki με το wikispaces, δημιούργησαν σελίδες όπου ανέβασαν αρχεία με εργασίες τους. Το wiki που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://kanepfilyrowiki.wikispaces.com/ και σε αυτό έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι επιμορφούμενοι αξιοποίησαν τις ιδιότητες των Wikis και αναγνώρισαν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους από τους μαθητές των τάξεών τους.
Σε συνέχεια των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ που απέκτησαν οι επιμορφούμενοι από το πρόγραμμα αλλά και της ανάπτυξη του κλίματος συνεργασίας που καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου στη διεύθυνση http://2dim-filyr.thess.sch.gr/μέσα από την οποία παρουσιάζονται οι δράσεις του σχολείου και οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου